REJESTRACJA UCZESTNICTWA

 

OPŁATY

Opłata konferencyjna wynosi 123 PLN
Opłata za warsztaty wynosi 61,50 PLN

Opłatę prosimy uiścić na konto:
Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
ul. Stawki 3a lok. 3
00-193 Warszawa
nr rachunku bankowego: 04 1050 1025 1000 0023 0406 0805
 
z dopiskiem: Imię i nazwisko udział w XIV Konferencji SPTM 

Opłata konferencyjna zawiera materiały konferencyjne, lunch i przerwy kawowe. 
 
Prosimy o dokonanie rejestracji za pośrednictwem poniższego formularza.