Program

XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego


W rytmie serca8:30- 8:45
Powitanie
Dorota Krówczyńska, Piotr Jankowski, Zofia Sienkiewicz

8:45- 9:30
Wykłady Inauguracyjne

Kompleksowa opieka w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego – miejsce pielęgniarki
Prof. Janina Stępińska

Zespół terapeutyczny – rola pielęgniarki
Prof. Jacek Imiela

Kompetencje pielęgniarskie, a przepisy prawne
Dr Beata Cholewka

9:30- 9:35
Przerwa

9:35- 11:05
Pacjent po Nagłym Zatrzymaniu Krążenia (NZK)
Przewodniczący: Dorota Krówczyńska, Izabela Wojtkowska, Adam Witkowski

Postępowanie po zatrzymaniu krążenia
Marek Banaszewski

Zastosowania systemów uciskania klatki piersiowej w opiece przedszpitalnej
Piotr Hetman

Opieka nad pacjentem w hipotermii terapeutycznej – zadania pielęgniarki
Maria Walkiewicz

Rehabilitacja w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej
Tomasz Cichocki

11:05- 11:20
Przerwa kawowa

11:20- 12:50
Żywienie chorego ze schorzeniami układu krążenia
Przewodniczący: Anna Konopka, Mariola Kmiecicka, Krystyna Majewska

Żywienie dojelitowe czy pozajelitowe
Krystyna Majewska

Żywienie chorego w oddziale intensywnej terapii kardiologicznej : kiedy, co, jak?
Anna Konopka

Szczególne problemy w żywieniu chorych z niewydolnością serca
Krystyna Czapla

Żywienie chorych kardiologicznych ze współistniejącą chorobą nowotworową
Lidia Jarecka–Mucha

12:50- 13:30
Lunch

13:30- 15:00
Arytmia jest zagrożeniem?
Przewodniczący: Agnieszka Młynarska, Maciej Sterliński, Piotr Hetman

Elektroterapia i elektrofizjologia. Jak możemy pomóc pacjentom z arytmią AD 2018
Maciej Sterliński

Pacjent z zaburzeniami rytmu – postępowanie pielęgniarskie
Dorota Krówczyńska

Rehabilitacja pacjenta po implantacji urządzenia do elektroterapii serca -czy każdy pacjent może ćwiczyć tak samo?
Edyta Smolis-Bąk

Dlaczego potrzebujemy psychologa u chorych kwalifikowanych do implantacji urządzenia regulującego pracą serca?
Anna Mierzyńska

15:00-15:15
Przerwa kawowa

15:15-16:45
Pielęgniarka w zespole terapeutycznym w kardiologii, a bezpieczeństwo pacjenta.
Przewodniczący: Zofia Sienkiewicz, Rafał Młynarski, Dorota Krówczyńska

Jak rozwijać kompetencje społeczne niezbędne w funkcjonowaniu kardiologicznego zespołu terapeutycznego?
Zofia Sienkiewicz

Rola skutecznej komunikacji medycznej w opiece nad pacjentem kardiologicznym
Mariola Kmiecicka

Wiedza pielęgniarek na temat powikłań występujących u pacjentów poddających się angioplastyce tętnic wieńcowych
Mariola Pietrzak

Bezpieczeństwo pacjenta w kardiologii
Renata Uchaniuk-Zaborowska

16:50
Zakończenie Konferencji

WARSZTATY

9:00-10:30
Elektrostymulacja – co pacjent powinien usłyszeć od pielęgniarki

11:20-12:50
ABC respiratoterapii

14:00-15:30
Przewlekłe leczenie ran