XIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W rytmie serca

Dynamiczny rozwój kardiologii stawia przed nami nowe zadania i wyzwania, a zdobywanie wiedzy w aspekcie nowoczesnych standardów postępowania jest konieczne do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem.

Sekcja Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej corocznie organizuje konferencje  pielęgniarek, techników elektrokardiologii, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, lekarzy i studentów Uczelni Medycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji. Zainteresowanie i uznanie licznego grona słuchaczy  mobilizuje nas do stawiania przed pielęgniarkami nowych zadań i wyzwań.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.

Przewodnicząca Sekcji Pielęgniarstwa i Techniki Medycznej
mgr Dorota Krówczyńska

Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr Zofia Sienkiewicz

   

INFORMACJE O KONFERENCJI

 

TERMIN
4 października 2018 r.

MIEJSCE
Aula Konferencyjna Instytutu Kardiologii
ul. Alpejska 42
04-628 Warszawa

Opłata konferencyjna wynosi 123 PLN
Opłata za warsztaty wynosi 61,5 PLN

PUNKTY EDUKACYJNE
Za udział w Konferencji przysługuje 6,75 punktu edukacyjnego PTK.

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodnicząca - Małgorzata Jamrozik
Dorota Krówczyńska
Izabela Wojtkowska
Zofia Sienkiewicz
Ewa Wronka
Piotr Hetman

ORGANIZATORZY

     

KOMITET NAUKOWY

Przewodnicząca - mgr Dorota Krówczyńska
dr Marek Banaszewski
prof. Anna Konopka
dr Zofia Sienkiewicz
prof. Maciej Sterliński
prof. Janina Stępińska
dr Izabela Wojtkowska

PATRONAT HONOROWY

BIURO KONFERENCJI

Iwentarium Sp. z o.o.

tel. 797 360 033
e-mail: sptm@iwentarium.pl